Produktannonser

   Peter Svensson
Titelansvarig, Ny Teknik
08-796 64 08
 

 

Per Törner
Försäljningschef bilagor
08-796 64 58
 

      
 


Mathias Kallio

Strategisk Kundansvarig Talentum
08-545 222 12
0708-411 409

  Patrik Alm
Försäljningschef
08-796 64 59
      

 

 

 

   

Rekryteringsannonser

 Camilla Söderström
Account Manager
08-796 64 09
 

Lars Nordberg
Account Manager
08-796 64 24

      
 


Eva Linder
Account Manager
08-796 64 25

  

 

 

      
För bokning av
platsannons:
 08-796 65 52  Johan Gahlin
Försäljningsdirektör
08-796 66 49

 

 

Ny Teknik i siffror

Senaste Siffrorna

Ny Teknik

 

Nyteknik.se (v. 5)

 

Upplaga TS 2013
Läsare*
Läsare**
Antal utgåvor/år
Utgivningsdag

158 200
200 000
268 000
40
Onsdag

Unika besökare***
Besök
Sidvisningar
 

121 165
212 926
580 252

*Orvesto Näringsliv 2012 **Orvesto Konsument 2012 helår***Kia-index
Alla siffror är per vecka

Annonsmätning

Hur bra är din annons?
Anrop ger dig resultat på observation, reaktion m.m.

Läs mer

Material & inlämning

Så här lämnar du ditt annonsmaterial

Läs mer

Målgrupp

Vill du nå ingenjörer, IT-specialister och tekniska beslutsfattare finns det bara ett val - Ny Teknik.

Läs mer